2048 - Củ Hành

0
0

Dùng các phím mũi tên để di chuyển các hình ảnh Củ Hành. Khi có 2 hình ảnh Củ Hành giống nhau, chúng sẽ hợp thành 1 hình ảnh Củ Hành mới.
CHIẾN THẮNG: Khi màn hình trò chơi xuất hiện Củ Hành Tuất người chơi sẽ giành chiến thắng.

Cách tính điểm: Điểm được tính khi người chơi hợp được từ 2 hình ảnh giống nhau trở lên.

Lưu ý:


NGUỒN GỐC: 2048 Phiên Bản 3Q Củ Hành có nguồn gốc từ trò 1024 do Veewo Studio phát triển.