TÍNH NĂNG THU THẬP MẢNH GHÉP

Giới thiệu

Là một trong những cập nhật Hot của phiên bản mới, tính năng "Thu thập mảnh ghép" sẽ giúp các Gunner có cơ hội thu thập được các trang bị "khủng" thông qua việc thu thập đầy đủ các mảnh vỡ bị thất lạc của các vũ khí và trang bị huyền thoại.

Cách sở hữu "Mảnh Ghép"

- Trong quá trình lật bài sau khi hạ Boss Ải Viễn Chinh, các Gunner sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm "Mảnh Ghép Sơ Cấp" của một trong các trang bị Vip - Thiên Sứ, Vip - Thương Cổ, Vip - Búa Minataure, Vip - Boomerang và Khiên Bolobala.

1

- 4 "Mảnh Ghép Sơ Cấp" (cùng loại, cùng tên) có thể tạo được 1 "Mảnh Ghép Cao Cấp" của trang bị tương ứng.

- 4 "Mảnh Ghép Cao Cấp" (cùng loại, cùng tên) có thể tạo được 1 trang bị tương ứng với mảnh ghép.

Dung luyện"Mảnh Ghép"

Sau khi thu thập đầy đủ mảnh ghép sơ cấp / cao cấp, các Gunner có thể dung luyện các mảnh ghép tại Tiệm Rèn để tạo ra Mảnh ghép cao cấp / Trang bị tương ứng.

Đầu trang