Các đoạn văn bản dưới đây sẽ được hiển thị với kích cỡ tương ứng.
Bạn hãy click vào nút Chọn bên dưới đoạn nào mình thấy vừa mắt và ưng ý nhất.

Cám ơn ý kiến đóng góp của bạn.
Chúng tôi sẽ tổng hợp kết quả và chọn ra kích thước font được nhiều người chọn
và áp dụng cho site trong thời gian sớm nhất.

Cỡ chữ 13

Kích cỡ chữ thích hợp sẽ giúp bạn bớt mỏi mắt và dễ dàng đọc thông tin hơn.
Đoạn văn bản này hiển thị với kích cỡ 13 .
Nếu bạn muốn kích cỡ chữ này áp dụng trên website hãy click vào nút chọn bên dưới.

Chọn
Cỡ chữ 14

Kích cỡ chữ thích hợp sẽ giúp bạn bớt mỏi mắt và dễ dàng đọc thông tin hơn.
Đoạn văn bản này hiển thị với kích cỡ 14 .
Nếu bạn muốn kích cỡ chữ này áp dụng trên website hãy click vào nút chọn bên dưới.

Chọn
Cỡ chữ 15

Kích cỡ chữ thích hợp sẽ giúp bạn bớt mỏi mắt và dễ dàng đọc thông tin hơn.
Đoạn văn bản này hiển thị với kích cỡ 15 .
Nếu bạn muốn kích cỡ chữ này áp dụng trên website hãy click vào nút chọn bên dưới.

Chọn